Problemen, complicaties en klachten

Problemen en risico's bij behandeling

Hieronder volgt een opsomming van de mogelijke risico’s bij een orthodontische behandeling:

Cariës
Cariës (tandbederf) en blijvende verkleuringen (ontkalkte plekken) op tanden en kiezen kunnen ontstaan wanneer patiënten veel suikerhoudende producten eten en/of niet zorgvuldig het gebit poetsen. Iedereen krijgt aan het begin van de behandeling uitgebreide mondhygiëne instructie. Ook wordt het gebruik van fluoride tandpasta en spoelmiddel geadviseerd.
Wanneer blijkt dat de mondhygiëne na herhaaldelijke instructie onvoldoende blijft, is het noodzakelijk met de behandeling te stoppen.

Wortelresorptie
Wortelresorptie (het afronden van de wortelpunten) komt bij een orthodontische behandeling altijd in zéér geringe mate voor. Dit is niet schadelijk. Zelden treedt ernstige wortelresorptie op. Dit kan de levensduur van de betreffende gebitselementen negatief beïnvloeden. Ter controle van wortelresorptie wordt daarom bij het start van de orthodontische behandeling en halverwege deze behandeling een röntgenfoto gemaakt.

Gingivitis of parodontitis
Wanneer er sprake is van een tandvleesontsteking (gingivitis) of ontsteking van het tandondersteunende kaakbot (parodontitis) wordt de gezondheid van het tandvlees en kaakbot negatief beïnvloed door een orthodontische behandeling. Daarom moet het tandvlees en kaakbot gezond zijn alvorens een orthodontische behandeling gestart kan worden.

Verschuiven van elementen
Tanden en kiezen hebben altijd de neiging te verschuiven. Dit kan ook gebeuren na een orthodontische behandeling. Door het plaatsen van een spalk (draadje achter de tanden) en het goed dragen van retentieapparatuur (nachtbeugel) wordt dit verschuiven grotendeels tegengegaan. De stand van tanden en kiezen kan veranderen door ongunstige kaakgroei, mondademhaling, het bespelen van muziekinstrumenten of door bepaalde mondgewoontes.

Kaakgewrichtsklachten
Incidenteel kunnen er kaakgewrichtsklachten ontstaan tijdens of na een orthodontische behandeling. Deze kunnen zich uiten als pijn (ook hoofd- en oorpijn) of knakkende geluiden. Deze klachten zijn meestal van voorbijgaande aard en dienen aan de orthodontist gemeld te worden.

Klachten aan eerder beschadigde tand of kies
Een tand of kies kan door een vroeger ongeluk beschadigd zijn, en/of kan een grote vulling hebben waardoor de tandzenuw aangedaan is. Een orthodontische behandeling kan soms klachten opleveren bij een reeds beschadigde tand of kies.

Verkleuring
Sporadisch kan het voorkomen dat een gezonde tand of kies verkleurt en nonvitaal wordt. Hiervoor is dan geen oorzaak aan te wijzen.

Ongemak of pijn
Een orthodontische behandeling kan onbedoeld enig ongemak veroorzaken.

Schade aan glazuur bij gebruik tandkleurige slotjes
Bij het gebruik van tandkleurige slotjes (brackets) is er een grote kans op breuk van de slotjes. In vergelijking met metalen slotjes bestaat er bij het verwijderen van tandkleurige slotjes een grotere kans op beschadiging van het glazuur.

Klachten

De meeste patiënten zijn gelukkig tevreden over de behandeling. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft. 

Als u ergens niet tevreden over bent, bespreek dit dan, blijf er niet mee lopen. Bespreek de klacht liefst direct met ons. Meestal lost dit veel onduidelijkheden op en vinden wij samen een oplossing. Wij streven ernaar om alle klachten in goed overleg binnen de praktijk op te lossen. Dat is voor iedereen het meest plezierig.

U kunt ook gebruikmaken van het klachtenformulier. Via dit formulier komt de klacht bij ons terecht en zullen wij contact met u opnemen.

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.